Günümüzde yerel tarih sadece akademisyenlerin bir uğraşı alanı olmaktan çıkmış, aynı zamanda tarih meraklıları, öğretmenler ve öğrenciler için en önemlisi de o bölgede yaşayan yerel halk için önemli bir çalışma alanı haline gelmiştir. Kent tarihleri halk ile birlikte yaşayan ayrılmaz bir bütündür ve kent arşivleri de yerel tarihin yaşama alanlarını oluşturan kurumlardır.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi, 2005 yılında açıldığından buyana çalışmalarının önemli bir bölümünü yerel tarih ve Çorum Kent Tarihi alanında yoğunlaştırmıştır. Bu alana ilişkin kültür yayınları yanı sıra, başta Çorum Şer’iyye Sicilleri Transkripsiyon Projesi ve Uluslar arası Osmanlıdan Cumhuriyete Çorum Sempozyumu, Osmanlı ve Cumhuriyet Arşivi Belgeleri, Evlendirme Sicilleri Transkripsiyonları, Nüfus Defterleri Transkripsiyonları, Mezar Taşları Transkripsiyonları, Türk İslam Sanat Eserleri Kitabeleri Transkripsiyonları olmak üzere araştırmacılar ve kent tarihi için kaynak olma niteliğine sahip projeler gerçekleştirmiştir.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi’nin kent tarihi araştırmaları yayınları arasında Çorum Halkevi Dergisi Tıpkı Basımı(1938-1946 yılları arası), Çorum Gazetesi Çevirileri (200 sayı gazete-2 Cild), Çorum Ağzı Sözlüğü, Çorum Kültür ve Tarihinde Tasavvuf Geleneği, 20.Asırda Çorum Tarihinden Notlar, Çorum Şer’iyye Sicilleri Katalogları(2 Cild)   vb. çok sayıda kitap yer alıyor.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi, ayrıca 4500 adet siyah beyaz fotoğraf albümünden oluşan bir fotoğraf arşivinden derlenen “1897’den 1979’a Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Tarihe Işık Tutan Çorum Fotoğrafları, Çorum Futbol Tarihi (1920-1979 yılları arası), Geçmişten Günümüze Çorum ve Çorum Geçmiş Zaman Halleri, Nostalji, Çorum Fotoğrafları Albümü, Geçmişten Günümüze Çorum Fotoğrafları Albümü adlı Fotoğraf Albümleri önemli bir kaynak kitap niteliği taşıyor.