Birimlerden ve şahıslardan alınacak arşiv malzemesi, cari olduğu dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini ko­ruyorsa, Çorum Belediyesi Kent Arşivine devredildikten sonra da gizli kalır. Bu durum, koleksiyonlarını bağışlayan bağışçıların araştırmacılara açılma süresi hakkındaki özel isteklerinde de geçerlidir.

Arşiv malzemesinin gizliliklerinin kaldırılması ve kullanıma sunulması, malzeme Çorum Belediyesi’nden devredilmişse, ilgili birimlerin izni alındıktan ve Çorum Belediyesi Başkanlık Makamı onayladıktan sonra; bağışçılar tarafından devredilmişse, bağışçının talep ettiği tarihte Çorum Belediyesi Kent Arşivi yönetimi tarafından gerçekleştirilir.

Çorum Belediyesi Kent Arşivi yetki ve sorumluluğuna geçmiş olan arşiv malzemesinin aslı hiç bir sebep ve suretle ku­rumdan veya Çorum Belediyesi hizmet binalarından dışarıya ver­ilmez. Ancak devlet için gerekli resmi durumlarda, bir hakkın korunması ve ispatı gerektiğinde usulüne göre örnekler verilebilir veya mahkemelerce tayin edilecek bilirkişi veya yetkililerce yer­inde incelenebilir.

Araştırmacılar araştırmaya açık belge ve materyallere internet ağı aracılığıyla ulaşabilecekleri gibi bizzat Çorum Belediyesi Kent Arşivi’ne gelerek inceleyebilme imkânına sahiptirler.