Ankara Eyaleti’ne bağlı olan Çorum sancağında, kaza ve diğer merkezlerde nüfus sayımı yapılmış ve buna istinaden 47 adet nüfus defteri tutulmuştur. Ayrıca o dönemde kazaların bazılarının Amasya sancağına bağlı olması hasebiyle bir kısım nüfus kayıtları da Sivas eyaleti nüfus defterleri içerisinde yer almaktadır. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığındaki Nüfus Defterleri serisi incelenerek; Ankara eyaletine tabi Çorum sancağı defterleri, künye, numara ve tarihleriyle birlikte okuyucunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıya çıkarılmıştır

Çorum Nüfus Defterleri’ne ulaşmak için TIKLAYINIZ